!!!Úhrada dobírkou dočasně omezena!!!

Důležitost ranného věku

Vítejte na mém blogu!

Tento článek bude shrnutím, proč je tak důležité začít již s malými dětmi pracovat a rozvíjet je, třeba za použití Montessori pomůcek. 

Je dobré si uvědomit, že to, co jsme dítě ve věku od 3 – 6 let naučili, ho bude formovat i v pozdějších letech. Dítě rádo zkoumá, zkouší, málokteré je zlobivé, jen je to dětský přístup a pochopení věcí. Pokud nějaké dítě něco osahavá, nezlobí, jen zkoumá. Je dobré, aby mělo dostatek příležitostí si hrát na zahradě, zkoumat okolí a zkoušet si věci. Tímto zkoumáním pozoruje svět a tato realita má vliv na jeho charakter. To, co bude ono dítě v dospělosti, se velmi odvíjí od přístupu rodičů k dítěti právě v tomto ranném věku.

Také je velmi důležitý pocit bezpečí. Okolo dítěte se děje spoustu věcí, kterým nerozumí a pomalinku se v nich začíná orientovat. Řád a svým způsobem i rutina případně stereotyp vzbuzuje v dítěti pocit bezpečí. Určitě jsou v životě dítěte věci, se kterými se setkává pravidelně. Jako například ranní hygiena, snídaně, pochod do školky tou samou cestou, prostě věci pravidelné. Za nějakou dobu dítě nalezne jistotu v těchto úkonech a mělo by se dále rozvíjet v disciplíně a sebekontrole. Mělo by dokončit to, co započalo. Dokončování započatých věcí má obrovský význam při sebehodnocení a získávání správných návyků. Není nutné být na dítě přílišně přísný a tvrdý. Dítě v tomto věku tento přístup moc nechápe. Naopak, děti mají velkou touhu pracovat a zavděčit se. Tak jak byly patrné pokroky do věku tří let, tak jsou patrné i schopnosti učit se i v tomto věku, jen je třeba být pozorný a stále s dítětem pracovat. Být empatický vůči náladám a dobře s nimi pracovat. Každé dítě přirozeně rádo pomáhá v domácnosti a čím je to pro něj obtížnější, tím větší výzva to pro ně je. Po vykonání úkolu mu to pomáhá k pochopení, orientaci při práci s předmětem, porozumění situaci prožitkem a tréninkem se pomalu propracuje ke komplikovanějším činnostem. Měli bychom dítě podpořit v tomto vývoji, protože toto učení je prostě neskutečná zábava a zdroj zájmu.

Nesmíme opomenout, že dalším zdrojem učení je napodobování. Dítě získává dobré i špatné návyky a mělo by být seznámeno s tím, co je správné a co špatné. Pořádek je tou správnou cestou a mělo by to rodiči být zdůrazňováno.

Kromě rutiny je také dobré dítě vystavovat neočekávaným situacím, jako setkávání s novými lidmi a trénování sociálních dovedností, průzkum nových míst, která přinášejí nové zkušenosti.

V dnešní době každý rodič někam spěchá, je dobré nechat na dítěti, aby dělalo nějaké činnosti. Dítě pomáhá a rádo to udělá samo. A je na to hrdé. Tříleté dítě se dokáže obléci, dokáže si uklidit hračky, utřít stůl po jídle, a mnoho dalších důležitých aktivit, které mu můžeme svěřit. Je výborná příležitost mu to nejprve trpělivě ukázat a poté jej nechat dělat tyto činnosti pravidelně. Získává tak zodpovědnost, důležitost a nezávislost. Pro jeho duševní rozvoj a pohodu je třeba to prostě nechat na něm a přestat mu pomáhat. Některý rodič je schopný vychovat nezávislého jedince, a když přijde jeho čas, nechat ho jít a některý rodič je schopný vychovat na sobě závislé dítě, které není schopno samo něco podniknout a nedokáže se postavit v dospělosti na vlastní nohy.

Dítě, které je takto připravováno k životu, bude v budoucnosti schopno se ponořit hlouběji do svých činností. Nebude mu stačit povrchní učení a bude studovat samo a dobře si vyvíjet mysl.

 

Ukázka z knih z kolekce Montessori - svět úspěchů.