!!!Úhrada dobírkou dočasně omezena!!!

Montessori doma

Vítejte na mém blogu!

první článek věnovaný Montessori výchově je o tom, proč je Montessori výchova tak dobrá pro naše malé človíčky. 

Ranné fáze dětství mohou působit na rodiče jako období plné strachu. Každá maminka v očekávání má strach o své miminko. Poté, když se narodí, rodiče řeší otázky přístupů a učení dětí. Někdy mají rodiče strach, že nebudou dost dobří. Ale jsou to právě rodiče, kteří jsou dětem ti hlavní učitelé. Učí děti, jak se postavit do různých rolí, dítě v něm nachází ochranu a lásku, oporu v nesnázích a jsou to rodiče, kteří nabízí odpovědi na různé dotazy. Dítě a jeho zájmy jsou ty nejdůležitější a každé dítě je individualita. Proto i když dětí máme hned několik, je nejlepší s dítětem strávit i krátký čas co nejkvalitněji, vnímat ho všemi smysly, hravým způsobem komunikovat s dítětem, aby přístup vzbuzoval reakce a dítě přišlo do styku s různými situacemi a naučilo se na ně reagovat. Být oporou při tomto učení a férovým přístupem ho vyzdvihovat a podporovat ho v sociálních dovednostech. Je dobré, aby dítě přišlo do kontaktu s kolektivem dětí a vyzkoušelo si, co se naučilo.

Učit své dítě je velmi obohacující výzva a má to vliv na celý jeho život. I v dospělosti při výchově vlastních dětí čerpáme z toho, co nás naučili rodiče. Při práci s dítětem je dobré si uvědomit, že dítě má schopnosti a Vaším cílem je tyto schopnosti probudit. Řiďte se svou intuicí a sami nastavte rychlost učení. Nejedná se o soutěž, nikam nespěchejte. Věřte si a buďte v pohodě, dítě také bude v klidu a osvojí si kladný přístup. Cílem učení Montessori je objevování a uvědomování si, nikoliv povrchní učení.  Probouzení spontánního zájmu dítěte o učení.

 

montrziste maria montessori

 

I když je dítě individualita, a rozvíjí své schopnosti jiným způsobem, lze vypozorovat různé fáze rozvoje smyslů, které je možné shrnout následně:

Fáze citlivosti

narození - 3 roky

rozvoj chápání a smyslového vnímání

1,5 - 3 roky

rozvoj jazyka

1,5 - 4 roky

zájem o malé předměty a rozvoj svalů a koordinace

2 - 4 roky

zdokonalení v pohybových aktivitách

 

vztah k pravdě a skutečnosti

 

pochopení času a prostoru

2,5 - 6 let

zdokonalení smyslů

3 - 6 let

vnímání vlivu dospělého

3,5 - 4,5 roku

psaní

4 - 4,5 roku

hmat

4,5 - 5,5 roku

čtení

 

Marie Montessori měla zájem objevovat v dítěti jeho největší vlohy a nadání a jeho schopnosti. Pochopila, že malé dítě je velmi manuálně nadané a pokud je mu umožněno pracovat s pomůckami pro něj vhodnými, rozvíjí se i jeho intelekt. Prostředí, ve kterém se nachází je pro něj adekvátně přizpůsobené svou velikostí, uklizené a pokud zde vládne atmosféra svobody a volnosti dítěte, je to pro něj ideální.

Marie Montessori se snažila rozvíjet celou osobnost dítěte. Snažila se kultivovat dítě psychicky a podpořit jeho rozvoj i vně díky prostředí, ve kterém se nacházelo.

Rodiče, kteří praktikují Montessori výchovu, mohou u svých dětí vidět velký pokrok. Z dítěte se pak stává osoba se silným vědomím svého já, bude kreativní, schopné improvizovat a bude zdravě myslící jedinec.

 

montrziste dite pokojicek