!!!Úhrada dobírkou dočasně omezena!!!

Praktický život - Domácí práce

V této chmurné době, kdy jsme všichni zavření doma, bych chtěla sdílet velmi krátce něco pro rodiče s batolaty a předškoláky.

Jedná se o aktivity z Praktického života, tedy veškeré domácí práce, na které si pomyslíte a dítě se na nich nějakým způsobem může podílet. Například: Ustlání/odestlání postele, zaknoflíkování/odknoflíkování košile, přípravy domácích jídel, mytí stolu či knihovny, praní, mytí bot, zalévání květin, starání se o domácího mazlíčka, pokud nějakého máte, organizace skříně na oblečení, mytí lednice, tyto práce a další jiné, které dítě může dělat.

Hlavní důvod, proč dělat praktické činnosti doma je, že dítě dělá činnosti doma úplně samo nebo jen za malého vedení na začátku. A velmi důležitá poznámka k tomu, jak děti vedeme jakožto rodič/ učitel je, že děti nepotřebují důsledné detailní vysvětlování, jak se věci mají dělat, jak jsme na to byli zvyklí od našich učitelů v minulosti. Pouze demonstrujme a odstupme dál. Můžeme demonstrovat velmi pomalu, aby dítě stihlo zaregistrovat všechny detaily a příště to udělá dobře samo. Děti se neučí posloucháním, ale tím, že věc dělají. Vyhněme se puntičkářským poznámkám typu: Tady jsi to ještě neudělal/la, nebo negování. Smiřme se s tím, že u toho bude trošku nepořádku a dítě si může užít i samotné uklízení na konci. A je strašně důležité si uvědomit, že dítě se nachází v jiném myslícím procesu, než jsme my dospělí a že pro děti takto malé je strašně důležitý samotný proces, nikoliv cíl. Cíl není tím podstatným, co od dítěte máme očekávat. Důležitá je cesta, kterou se dítě učí a procvičuje správné např. uchopování nože, jemnou motoriku, zákonitosti a podmínky, se kterými se střetně při dělání věci a nacházení správného postupu. To je celý proces učení, jak udělat věc správně a co se stane, když to udělá jinak. A můžeme mu pomoci tím, že začněme postupně. Nejdříve ukážeme jednu část. Když to hravě zvládne, zkusíme přidat něco dalšího nového a stále pilujeme jeho schopnosti až bude samo schopno například sám se sourozencem připravit Švédský stůl pro 4-členou rodinu.

Mějme také na paměti, že každé dítě baví něco jiného. Některé dítě je naprosto šťastné v kuchyni a den ode dne se zlepšuje, protože dělá, co ho baví. A jiné dítě zase rádo zametá, uklízí, stará se o rostlinky a je vynikající zahradník. Ale velmi důležité je mít na paměti, že samotný akt dělání činnosti a zlepšování se a vnímání například jarové pěny na stole při mytí stolu, je pro dítě velmi důležitá část práce a rozvíjí se díky procesu konání, nikoliv výsledku.

Další velmi podstatnou podmínkou dělání domácích prací a dalších činností je, že to dělá samo. Jednoduše demonstrujeme a odstupujeme. Nechodíme za ním s připomínkami neustále dokola. Necháme ho to dokončit a příště, až se této činnosti opět bude chtít věnovat, znovu názorně pomalu ukážeme beze slova, jak se to dělá – lépe řečeno demonstrujeme a dítě samo pochopí a opraví se.

Doma se naskýtá mnoho věcí a činností, na kterých se dítě může podílet a může z těchto činností velmi čerpat pro svůj další rozvoj. Je na nás, čím jej můžeme zaměstnat a v souhrnu:

  1. Demonstrujeme pomalu činnost a necháme dítě zkopírovat postup, každý malý krok je velmi důležitý.
  2. Dítě se učí z procesu dělání, nikoli dělá činnost kvůli výsledku.
  3. Nestojíme za ním a stále ho opravujeme. Pokud vidíme něco špatně, příště třeba další den, nebo za několik dní, celou věc ukážeme celou znova a necháme dítě absorbovat celý proces znova a samo se dovtípí správného postupu.