!!!Úhrada dobírkou dočasně omezena!!!

Verti block

Získejte více z Verti-kostek

Zlepšete koordinaci rukou a očí, prostorové vnímání a jemné motorické dovednosti. Vysvětlete použití půdorysu. Požádejte děti, aby vytvořili půdorys své vlastní ložnice ve víku krabice od bot. Mohou v půdorysu najít postel, skříň, stůl atd? (Analýza)

 • Práce z perspektivy pohledu shora dolů. Pomocí čísla označte, jak vysoký by sloupec měl být. Mohou děti z této perspektivy doplnit 3D úkolovou kartu? (Analýza)
 • Požádejte děti, aby sami sestavily nějaký půdorys a prezentovali to z pohledu shora dolů. (Analýza)
 • Požádejte děti, aby vytvořily obrazec úkolové karty zrcadlově. Řešení můžete zkontrolovat pomocí zrcadla.
 • Dvě děti musí spolupracovat, ale mezi nimi je dřevěná deska, přes kterou na sebe nevidí. Jedno z nich má úkolovou kartu, a snaží se ji popsat druhému děti, aby ji mohlo přesně podle instrukcí vytvořit. Poté se mohou děti zkontrolovat, zda si vytvořily stejný obrazec, jaký byl na obrázku úkolové karty. Zhodnotí se, co šlo dobře a co ne? (Analýza, hodnocení)
 • Soutěž! Dejte dětem jednu úkolovou kartu. První dítě, které to dokončilo, křičí „STOP!“ Děti společně zkontrolují, zda byl úkol správně vytvořen podle úkolové karty. Které dítě vytvoří správný obrazec podle úkolové karty, vyhrává!
 • Použijte verti-kostky jako dlaždice. Vytvořte podlahu s pěknými, opakujícími se vzory.
 • Požádejte děti, aby pracovaly ve dvojicích. Každá dvojice obdrží jednu úkolovou kartu. Děti hází kostkami a poté, co jedno hodí, může dle hozeného počtu umístit shodný počet verti-kostek. Dítě, které umístí poslední kostku, vyhrává hru. Tato hra je výzvou pro děti, aby hovořily o schématu, například „Kolik bloků zbývá?“ A „Jaký hod kostkou by z vás udělal vítěze?“ (Analýza, hodnocení)
 • Zkopírujte úkolovou kartu z mnoha různých perspektiv. (Analýza)
 • Kombinatorika! Děti mohou používat jednu červenou, jednu žlutou, jednu zelenou a jednu modrou verti-kostku. Kolik kreací mohou s těmito kostkami udělat? Nejprve musí uhodnout a napsat odpověď. Budou překvapeny, kolik možností existuje! (Analýza, vyhodnocení, vytvoření)
 • Pomocí kostek vytvořte písmena svého jména. (Vytváření, analýza)
 • Skupina dětí může také vytvořit velkou budovu kombinací více úkolových karet, podle kterých pak schéma postaví z verti-kostek.
 • Čas na spolupráci! Na stůl položte šest nebo osm úkolových karet. Dítě nyní používá kostky ke kopírování jedné z úkolových karet, ale on nebo ona neříká, kterou kartu. Zatímco se takto dítě staví, musí další dítě co nejrychleji hádat, která karta se kopíruje. Když uhodne správnou úkolovou kartu, mohou obě děti doplnit schéma. Poté mohou děti vyměnit úkolovou kartu za jinou. Požádejte děti, aby hádání udělaly pro druhého co nejtěžší pro druhé batole bylo. Například mohou nejprve stavět svisle. (Analýza)